Posted on January 22, 2024Categories ความรู้ทั่วไป

ถ้าเราสายตาสั้น ต้องทำอย่างไร

สายตาสั้น เป็นความผิดปกติทางสายตาที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากการที่ลูกตายาวกว่าปกติ ทำให้แสงที่เข้าสู่ดวงตามารวมกันก่อนถึงจอตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลไม่ชัดเจน แต่มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจน บางคนอาจดูหนังxญี่ปุ่นนานๆจนเป็นปัญหาทางสายตา อาการของสายตาสั้นที่พบได้บ่อย ได้แก่ มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลไม่ชัด แต่จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจน ต้องเพ่งสายตาเพื่อมองวัตถุที่อยู่ไกล มีอาการปวดหัว ตาล้า ตาพร่ามัว สาเหตุของสายตาสั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น 1. พันธุกรรม สายตาสั้นมักพบในครอบครัวที่มีประวัติสายตาสั้น หรือมีสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาทางสายตา 2. สิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น การอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ดูหนังxญี่ปุ่นเป็นเวลานาน เชื่อว่าอาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดสายตาสั้นได้ ใครดูหนังxญี่ปุ่นทั้งคืนต้องระวังปัญหาสายตาที่อาจเกิดขึ้น การรักษาสายตาสั้นสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ การใส่แว่นตา เป็นการใส่แว่นที่มีเลนส์นูน ช่วยกระจายแสงให้รวมกันลงบนจอตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดเจน แต่อาจจะไม่สะดวกเวลาดูหนังxญี่ปุ่น เพราะแว่นตาอาจเลื่อนหล่นเวลาเหงื่อออก การเลือกแว่นสายตาสั้นควรพิจารณาจากค่าสายตาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตาอย่างละเอียด จากนั้นจึงเลือกซื้อแว่นสายตาจากร้านแว่นตาที่เชื่อถือได้ ควรทำความสะอาดแว่นสายตาด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาเช็ดแว่นเฉพาะทุกวัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลนส์แว่นด้วยนิ้วมือโดยตรง หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือตกหล่นแว่นสายตา การใช้คอนแทคเลนส์ เป็นการใส่คอนแทคเลนส์ที่มีลักษณะคล้ายเลนส์ตา ทำหน้าที่กระจายแสงให้รวมกันลงบนจอตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดเจน การผ่าตัด การผ่าตัดสายตาสั้นเป็นการแก้ไขรูปร่างของลูกตาให้เหมาะสมกับความยาวของลูกตา ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ การป้องกันสายตาสั้นสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ จำกัดการใช้สายตาในระยะใกล้ ไม่ควรใช้สายตาในระยะใกล้เป็นเวลานาน ควรพักสายตาทุก 20-30 นาที โดยมองออกไปไกลๆ อย่างน้อย 20 วินาที และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตา ได้แก่ ผักและผลไม้ที่มีวิตามินเอ ซี อี ลูทีน และซีแซนทีน นอกจากนั้นต้องออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยบำรุงสายตา หากมีอาการของสายตาสั้น ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม