Posted on June 13, 2023Categories ความรู้ทั่วไป

ข้าวสายพันธุ์ไทยที่คนไทยหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังกินอยู่

ข้าว เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานเป็นอาหารหลักที่สำคัญของคนไทยเพราะคนไทยกินข้าวร่วมกับกับข้าวต่างๆ ในทุกวัน การพยายามจำกัดน้ำตาลในเลือด คุมพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันเน้นมาที่การลดปริมาณข้าวในแต่ละมื้อลงทำให้ไม่อิ่มท้อง เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ดูคลิปหลุดไทยไปนานๆ แต่ข้าว กข 43 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่มีปัญหานี้