ข้าวสายพันธุ์ไทยที่คนไทยหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังกินอยู่

ข้าว เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานเป็นอาหารหลักที่สำคัญของคนไทยเพราะคนไทยกินข้าวร่วมกับกับข้าวต่างๆ ในทุกวัน การพยายามจำกัดน้ำตาลในเลือด คุมพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันเน้นมาที่การลดปริมาณข้าวในแต่ละมื้อลงทำให้ไม่อิ่มท้อง เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ดูคลิปหลุดไทยไปนานๆ แต่ข้าว กข 43 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่มีปัญหานี้

ข้าว กข 43
เป็นข้าวเจ้าพันธุ์หนึ่งได้มาจากการผสมเดี่ยวระหว่าง พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีและพันธุ์สุพรรณบุรี ปัจจุบันพบแหล่งปลูกอยู่ที่ชัยนาทและสุพรรณบุรีเป็นส่วนมาก
ข้าว กข 43 มีน้ำตาลที่ต่ำกว่าข้าวชนิดอื่นมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวอื่นๆ ทั่วไป เช่น ข้าว กข 15 มีค่าดัชนีน้ำตาล 69.1 ข้าวพิษณุโลก 80 ดัชนีน้ำตาลอ 59.5 แต่สำหรับข้าว กข 43 จะมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ 57.5 ยังมีค่าอมิโลสต่ำ (คือค่าที่ระบุความนุ่มเหนียวร่วนแข็งของข้าวได้ ค่าอมิโลสยิ่งต่ำข้าวจะยิ่งนุ่ม) อยู่ที่ 18.82 % (ระดับที่เหมาะสมคือ 10-19) ทำให้ข้าว กข 43 มีความอ่อนนุ่มทานง่าย (ใกล้เคียงกับข้าวหอมดอกมะลิ 105) แถมให้พลังงานพอที่จะเอาไว้ดูคลิปหลุดไทย ไม่ต้องกินเยอะก็อิ่มท้อง

ข้าว กข 43 ทางเลือกของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก
จุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้จัมีแป้งข้าวสารโมเลกุลที่ใหญ่กว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ เมื่อทานแล้วการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลก็จะช้ากว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ ดังนั้นข้าวพันธุ์ กข 43 จึงเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้การที่เป็นข้าวที่ใช้เวลาในการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลช้าทำให้อยู่ท้องได้นานขึ้น จึงเหมาะกับคนที่อยู่ในระหว่างควบคุมน้ำหนัก หรือคนที่อยากมีพลังงานไว้ดูคลิปหลุดไทยก็กินได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ข้าว กข 43 สามารถทานได้โดยไม่กลัวอ้วน หรือทานแล้วจะช่วยลดน้ำหนัก ทำให้ดูคลิปหลุดไทยแล้วยังมีแรงเหลือ เพราะอย่างไรข้าวก็คือข้าวก็คือคาร์โบไฮเดรตคือแป้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบทานข้าวได้ลองลิ้มชิมรสกัน

เรื่องน่ารู้ของ ข้าว กข 43
ข้าว กข 43 จะมีอายุในการเก็บเกี่ยวที่สั้น 95 วันเมื่อปลูกโดยใช้วิธีหว่านนํ้าตม ค่อนข้างที่จะต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลได้ดี เหมาะกับพื้นที่นาชลประทาน พื้นที่ที่มีนํ้าท่วมขังเป็นเวลานาน และเหมาะกับเกษตรกรที่มีช่วงระยะเวลาทํานาน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่นๆ และพื้นที่ที่มีปัญหาข้าววัชพืชระบาด

แต่เนื่องจากเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นจึงไม่ควรนำมาปลูกร่วมกับข้าวที่มีอายุต่างกันมาก อาจเกิดการเสียหายจากการทําลายของนกและหนูได้ นอกจากนี้ข้าวพันธุ์นี้มีลําต้นที่เล็กการใส่ปุ๋ยในปริมาณอัตราสูงอาจทําให้ข้าวล้มได้ และข้าวพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคไหม้